PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Advances in molecular biology and genetics - MPGS0034
Anglický název: Advances in molecular biology and genetics
Český název: Pokroky v molekulární biologii a genetice
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: pořádá ÚMG AV ČR, prof. MUDr.Jiří Jonák,DrSc.
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.
Vyučující: prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (29.08.2023)
Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy. Kurz je přednášen v angličtině a je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky. Kurz je díky širokému záběru vhodný pro individuální studijní plány prvních ročníků doktorských studijních programů v biomedicíně (DSPB, http://pdsb.avcr.cz). Podrobnější informace včetně programu jsou na stránkách kurzu: https://pokroky.img.cas.cz

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ
Kurz se koná každý rok v listopadu v přednáškovém sálu Milana Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR), Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F). Na kurz je nutné se registrovat skrze samostatný registrační formulář do 20. 10. 2023: https://event.img.cas.cz/registration/advances2023/

*** COVID-19 UPDATE ***

47. kurz je naplánovaný prezenčně, nicméně pokud se situace dramaticky zhorší, kurz proběhne online jako v roce 2020, tj. přednášky budou naživo přenášené skrze aplikaci Zoom v termínu kurzu. Záznam z přednášek pak budou registrovaným účastníkům k dispozici na úložišti.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (07.11.2019)

Prezence a aktivni ucast (vyplneni a odevzdani hodnoticiho formulare).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (29.08.2023)

Přednášky budou předneseny v angličtině předními vědeckými odborníky.

Na programu je 43 odborných přednášek s následující tématikou:

DNA/buněčné jádro: vztah mezi jadernou mikrostrukturou a funkcí, organizace a funkce 3D genomu, retroviry a mobilní elementy, struktura a evoluce lidského genomu, biologie telomer.

RNA: RNA polymeráza II-organizace a řízení transkripce, regulace transkripce a sestřihu RNA, metabolismus tRNA, RNA editing, molekulární mechanismy využívající malé RNA.

Bílkoviny: eukaryotická translace, nástroje strukturní biologie, proteomika a proteomy, predikce struktury proteinů, degradace proteinů.

Buněčná biologie a signalizace: dynamika cytoskletárních proteinů, mikrotubuly a signalizace, biologie bičíků a řasinek, cytoskeletární organizace a tkáňová mechanika, buněčné železo-oxidační stres-poškození DNA-ferroptoza, biologie mitochondrií, biologie lipidů.

Vývojová biologie: přerod vajíčka v zygotu, indukované pluripotentní kmenové buňky a organoidy, Danio pruhované jako modelový systém ve vývojové biologii, srovnávací vývojová biologie, hematopoeza.

Biomedicína - genomika: vzácné genetické varianty u mendelovsky komplexních nemocí, pokročilé sekvenační technologie, epigenetické poruchy a terapie, naváděné nukleázy a jejich využití v biomedicíně.

Biomedicína – nádorová biologie: chromozomální aberace v nádorových buňkách, metabolismus ADP-ribózy a požkození DNA v lidských chorobách, replikace DNA, metabolismus nádorů, odpovědi na poškození DNA a buněčné checkpointy v rakovině.

Biomedicína – hematologie a imunologie: leukemogeneze: genetika vs epigenetika a myelodysplastické syndromy, metabolismus leukemických buněk, genová editace genetických poruch v kostní dřeni, imunitní signalizace, současné představy o imunologii a imunoterapii nádorů

Workshopy: Budování kariery ve vědě a alternativy. Život s vědou. Komunikace ve vědě. Etika ve vědě a podvádění ve vědě.

Na konci kurzu obdrží účastníci zápočet do indexu a SISu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK