PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Advances in molecular biology and genetics - MPGS0034
Anglický název: Advances in molecular biology and genetics
Český název: Pokroky v molekulární biologii a genetice
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: pořádá ÚMG AV ČR, prof. MUDr.Jiří Jonák,DrSc.
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.
Vyučující: prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (29.09.2020)
Clem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomediciny s některými biotechnologickými pohledyKurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky. Kurz je díky širokému záběru vhodný pro individuální studijní plány prvních ročníků doktorských studijních programů v biomedicíně (DSPB, http://pdsb.avcr.cz). Podrobnější informace včetně programu jsou na stránkách kurzu" https://pokroky.img.cas.cz


DOBA A MÍSTO KONÁNÍ
Kurz se koná každý rok v listopadu v přednáškovém sálu Milana Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR), Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F). Na kurz je nutné se registrovat skrze samostatný registrační formulář: https://event.img.cas.cz/registration/advances2020/

*** COVID-19 UPDATE ***

44. kurz je naplánovaný, nicméně pokud se situace dramaticky nezlepší, kurz proběhne online. Přednášky budou naživo přenášené skrze aplikaci Zoom v termínu kurzu (November 2-13, 2020). Záznam přednášek budou registrovaným účastníkům k dispozici na úložišti.


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (07.11.2019)

Prezence a aktivni ucast (vyplneni a odevzdani hodnoticiho formulare).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (07.11.2019)

PROGRAM KURZU

Přednášky budou předneseny v angličtině předními českými a zahraničními vědeckými odborníky.

Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

Genomika: lidský genom-struktura a evoluce, jaderná mikroarchitektura-funkce a regulace, chromatinová struktura a enhancery, sterilita myších hybridů a PRDM9 metyltransferáza histonů, CRISPRová technologie a příprava definovaných knihoven genetických mutací, retroviry a mobilní elementy, rostlinná genomika-analýza komplexních rostlinných genomů;

Epigenetika: vs. genetika u leukemogeneze;

RNA: mechanika RNA polymerázy, řízení alternativního sestřihu, metabolismus, modifikace a degradace RNA, PIWI-asociované RNA;

Bílkoviny: eukaryotická translace, struktura bílkovin-RTG krystalografie, proteomika–proteomy, degradace bílkovin-ubiquitin ligázy, priony;

Buněčná biologie a signalizace: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, úklid buněčného železa-antioxidační ochrana buňky i DNA, mapování signálních drah malými molekulami, mezimembránové proteolytické systémy, kontrolní body odezvy buňky na poškození DNA, oprava DNA, specifické organely eukaryotických patogenů, bičíky a řasinky u eukaryot;

Vývoj: přechod oocytu v embryo, interakce ektoderm-entoderm při vývoji hlavy obratlovců, Drosophila-modelový systém pro studium vývojových pochodů, reprogramování;

Biomedicina: imunologie a imunoterapie nádorů, adaptivní imunita, řešení genetiky vzácných onemocnění, genetika autismu a opožděného duševního vývoje, podstata bakteriální virulence a hostitel.

Workshopy: Jak psát vědecké články správně anglicky. Budování kariery ve vědě a alternativy. Jak se připravit na postdoktorandský pohovor. Podvádění ve vědě.

Diskuse: Příspěvky vybraných PhD studentů.

Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK