PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekologie obnovy - MO550P96
Anglický název: Restoration ecology
Český název: Ekologie obnovy
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
Předmět seznámí posluchače s principy a technickými aplikacemi obnovy ekosystémů a to jak obnovy produkce tak
obnovy mimoprodukčních funkcí ekoszstému.

Obnova ekosystémů restoration ecology jako vědecký obor a praktická aplikace, základní pojmy.
Ekologická sukcese jako základ ekologie obnovy, principy a mechanismy sukcesních změn, změny abiotického
prostředí, vývoj půd, vegetace a fauny během sukcese. Sukcese vz. rekultivace.
Disturbance příčiny původ a důsledky pro další vývoj ekosystémů
Rekultivace, revitalizace, obnova ekosystémů stanovení cílů na základě charakteru disturbance a společenské
objednávky, vztah krajinné ekologie a obnovy ekosystémů.
Techniky rekultivace a obnovy ekosystémů modifikace abiotického prostředí, kdy, jak a proč.
Biotické interakce, konkurence, kolonizace, zásoba semen, podpora cílových druhů atp.
Příklady: plochy postižené eutrofizací, kontaminací, průmyslové oblasti, oblasti zasažené těžbou uhlí.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (29.05.2019)
  • CLEWELL, Andre F. a James ARONSON. Ecological restoration: principles, values, and structure of an emerging profession. Washington: Island Press, 2007. The science and practice of ecological restoration. ISBN 978-1-59726-169-2.
  • PEŠOUT, Pavel, Jan Wilem JONGEPIER, Karel PRACH a Ivana JONGEPIEROVÁ. Ecological restoration in the Czech Republic. Prague: Nature Conservation Agency of the Czech Republic, 2012. ISBN 978-80-87457-32-0.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (08.10.2020)

projekt, ústní zkouška

Výuka probíhá s ohledem na epidemickou situaci
nařízení hygienické stanice hl. m Prahy 
a nařízení MŠMT
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK