PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Energie-příroda a společnost - MO550P84
Anglický název: Energy - nature and society
Český název: Energie-příroda a společnost
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 33
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Rudolf Přibil, CSc. (26.01.2009)
Energie - příroda a společnost.
Kurs má seznámit studenty s pohledem moderní fyziky na energií a její různé formy a s fyzikálními zákony řídícími její transformace včetně jejího využívání lidskou společností a živými organismy. Tento obecný úvod bude konkretizován zejména v následujících tématech: energetická bilance země; přirozené toky energie na zemi; využívání fosilních paliv; jaderná energie a její využívání; alternativní a obnovitelné zdroje energie; distribuce a skladování energie; úsporné využívání energie; nové trendy elektroenergetiky; produkce a spalování alternativních paliv; omezování tepelných ztrát; environmentální dopady využívání klasických a obnovitelných zdrojů energie; ukládání a zpracování jaderného odpadu; srovnání a perspektivy jednotlivých zdrojů energie.


Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (28.05.2019)

Doporučená literatura
Andrews, J., Jelley, N., 2007. Energy Science: Principles, Technologies, and Impacts. Oxford University Press, Oxford, 344pp.
Mongillo, J.F., 2011. A Student Guide to Energy (5 volumes). Greenwood, Santa Barbara, 1190pp.
Aubrecht, J.A., 2005. Energy Science: Principles, Technologies, and Impacts. Benjamin Cummings (3ed.), San Francisco, 696pp.
Fay, J.A., Golomb, D.S., 2011. Energy and The Environment: Scientific and Technological Principles. Oxford University Press, (2ed.), Oxford, 384pp.
Cleveland, C.J., Morris, C.G., 2009. Dictionary of Energy: Expanded Edition. Elsevier Science, Amsterdam, 600pp.
Jefferson W.T. et al., 2005. Sustainable Energy: Choosing Among Options. MIT Press, Cambridge, 872pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (12.02.2018)

1.Účast na exkurzích s možností vypracovat semestrální práci dle pokynů vyučujících jako náhrady za zameškanou exkurzi.

2. Písemná zkouška a ústní dozkoušení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK