PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody sledování kvality ovzduší - MO550P44
Anglický název: Methods of air quality assessment
Český název: Metody sledování kvality ovzduší
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Sylabus -
Poslední úprava: Marek Hovorka (26.04.2002)

Posluchaci by meli získat co nejširší prehled o soucasných metodách imisního merení pevných a plynných škodlivin v ovzduší používaných v CR a v zahranicí. Vedle fyzikálne chemické podstaty jednotlivých metod, bude kladen duraz na praktické informace týkající se použitelnosti, výhod a omezení konkrétních postupu.

Cvicení, které doplnuje prednášku je zamereno na získání dovednosti pri provádení nezbytných výpoctu v této oblasti, praktickému využívání stavové rovnice ideálního plynu, prepoctu jednotek, korekcím na standardní jednotky apod. Soucástí cvicení budou také ukázky provozu merící a laboratorní techniky.

Z obsahu prednášky: terminologie a rozdelení merících metod; merení plynných škodlivin; klasické aspiracní metody; komponenty odberových linek; fyzikálne chemické principy automatických monitorovacích zarízení, metody dálkové detekce polutantu; lidarové systémy; pasivní (difusní) dosimetrie, senzorické hodnocení kvality ovzduší; principy záchytu aerosolových cástic; hmotnostní segregace cástic; fyzikální chemická a krystalografická charakterizace cástic aerosolu; kontinuální monitorování koncentrace a velikostního spektra aerosolu; destruktivní a nedestruktivní metody chermické analýzy aerosolu na filtrech; metody merení hlavních atmosférických škodlivin (SO2 , NOx , CO,

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK