PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo a státní správa ŽP - MO550P32B
Anglický název: Environmental law and state management
Český název: Právo a státní správa ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Druhý semestr kurzu Právo a státní správa se věnuje jednotlivým legislativním rámcům: právní úpravě ochrany vod, ovzduší, půd, klimatu, lesa, ochrany roslin a živočichů, obecné a speciální ochraně přírody a právní úpravě nakládání s odpady. Kurz doprovází cvičení, kde jsou řešeny kauzy z právnické praxe.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D. (30.03.2019)

Základní:

Příslušné právní předpisy

Damohorský a kol.: Právo životního prostředí,  C.H. Beck, Praha, 2010.

Rozšířená:

Jančářová a kol., Právo životního prostředí: Obecná část, Masarykova univerzita, Brno, 2016.

Jančářová a kol., Právo životního prostředí: Zvláštní část, Masarykova univerzita, Brno, 2015

Tuháček, M., Jelínková, J. a kol. Právo životního prostředí. Praktický průvodce, GRADA Publishing, Praha, 2015, 279 s.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (15.01.2024)

Zkoušení – ústní zkouška (dvě losované otázky) vyzkouší Prof. Damohorský od 13.5. do 30.6. 2024. Termíny budou vždy ve čtvrtek od 9,00 ráno do oběda na PřF UK – předběžně 16.5., 23. 5 a 30.5. 2024. 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (15.01.2024)

Výuka na PřF UK vždy ve čtvrtek ráno přednáška a následně cvičení (od 8,10 – 9,40 a od 9,50 – 11,15), Krajinova posluchárna – B 14, a to po celý semestr prezenčně, v případě pandemických opatření i distančně online po MS Teams.

1. Právní úprava ochrany ovzduší a ozónové vrstvy Země + seminář územní plánování, EIA, SEA, IPPC - 22. 2. 2024

2. Právní úprava ochrany klimatu + seminář ovzduší - 29. 2. 2024

3. Právní úprava ochrany vod +  seminář ochrana klimatu - 7.3. 2024

4. Právní úprava ochrany půdy +  seminář voda - 14. 3. 2024

5. Právní úprava ochrany lesa + seminář ochrana půdy - 21. 3. 2024

6. Právní úprava nakládání s odpady + seminář les - 28. 3. 2024

7. Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva + seminář odpady - 4.4. 2024

8. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny + seminář rostlinstvo a živočišstvo - 11.4. 2024

9. Právní úprava zvláštní ochrany přírody a krajiny + seminář obecná ochrana přírody a krajiny - 18. 4. 2024

Dne 25.4. 2024 – Děkanský den na PřF UK – výuka se nekoná!

10. Právní úprava ochrany před ostatními zdroji ohrožení ŽP (chemické látky, GMO, hluk, záření) + seminář zvláštní ochrana přírody a krajiny - 2.5. 2024

11. Závěrečné opakování – příprava a konzultace na zkoušku – 9.5. 2024

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK