PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Znečišťování a ochrana vod - MO550P01
Anglický název: Water pollution and protection
Český název: Znečišťování a ochrana vod
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jana Načeradská, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Načeradská, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MO550C04, MO550C33
Anotace -
Kurz je zaměřen na problematiku znečištění vod a znečišťujících látek, eutrofizaci vod, odpadní vody a technologie jejich čištění. Dále se kurz věnuje ochraně vod, zdrojů pitné vody a související legislativě. Součástí kurzu je také exkurze na čistírnu odpadních vod.
Přednáška předpokládá základní orientaci v hydrochemii (kurz MO550P72 Hydrochemie). Problematika úpravy pitné vody je podrobněji probírána v kurzu MO550P46 Úprava podzemních a povrchových vod.
Poslední úprava: Načeradská Jana, RNDr., Ph.D. (14.05.2020)
Literatura

Pitter P.: Hydrochemie, 5. vydání; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2015.

Bindzar, J.; a kol. Základy úpravy a čištění vod, 1. vydání; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2009.

Dohányos, M.; Koller, J.; Strnadová, N. Čištění odpadních vod, 2. vydání; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2011.

Poslední úprava: Načeradská Jana, RNDr., Ph.D. (14.05.2020)
Požadavky ke zkoušce -

V průběhu kurzu studenti vypracovávají sérii úkolů, které navazují na přednášky a rozšiřují v přednáškách probíraná témata. Kurz je zakončen písemnou zkouškou za základních znalostí z kurzu. Podmínkou splnění zkoušky je účast na přednáškách (max 3 absence), účast na exkurzi, vypracování úkolů a písemné, případně ústní přezkoušení.

Poslední úprava: Načeradská Jana, RNDr., Ph.D. (23.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK