PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geomykologie - MMG431P65
Anglický název: Geomycology
Český název: Geomykologie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Borovička, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Borovička, Ph.D. (20.06.2019)

Zkouška proběhne v termínu dle dohody se studenty ústní formou. V roce 2019 kurz proběhl, v roce 2020 je plánován.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Borovička, Ph.D. (20.06.2019)

Geomykologie – interdisciplinární obor studující interakce hub a geologického prostředí. Přednáška se zaměří na velké houby (makromycety), jejich funkci v přírodě a roli v biogeochemických cyklech stopových prvků. Vhodná pro studenty geologických, biologických i chemických oborů. Protože je přednáška interdisciplinární, v prvních bude proveden úvod do problematiky mykologie a geochemie, v dalších pak proběhne výklad tematických okruhů.  Nejde o celosemestrální kurz, očekávejte asi 8 dvouhodinových lekcí. Kurz mohou absolvovat i studenti jiných oborů, než je geologie a botanika.

Náplní kurzu jsou následující okruhy

 ·        Geochemie pro mykology (chemické prvky v životním prostředí a v půdách, environmentální geochemie).

·        Mykologie pro geology (úvod do studia velkých hub - makromycetů).

·        Metody v geomykologii (chemická analýza, zobrazovací metody, DNA metody a jejich aplikace).

·        Houby v životním prostředí (ekologie hub, houby a geologické podloží, faktory ovlivňující výskyt hub, houby a znečištění životního prostředí). 

·        Interakce hub a stopových prvků (akumulace kovů a dalších prvků v plodnicích hub, z toho jedna samostatná přednáška na téma HOUBY A ARZÉN, radioaktivita hub).

Doporučená literatura

Gadd G.M. (2007): Geomycology: biogeochemical transformations of rocks, minerals, metals and radionuclides by fungi, bioweathering and bioremediation. Mycological Research 111: 3-49.

 

Kontakt: borovicka@gli.cas.cz (kurz probíhá ve čtvrtek dopoledne v Benátské 2).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK