PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Protistologické aktuality - MMB160S63
Anglický název: Protistological journal club
Český název: Protistologické aktuality
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (18.06.2019)
Protistologický "journal club"
Neformální seminář zaměřený na biologii a evoluci prvoků. Na každém setkání jeden z účastníků nejprve představí nedávno publikovaný článek dle vlastního výběru a poté následuje volná diskuse. "Journal club" je zcela otevřen všem zájemcům (zápis není podmínkou). Článek, kterým bude tématem "journal clubu", je rozeslán účastníkům s několika denním předstihem. "Journal club" je veden v češtině, ale v případě přítomnosti zahraničního člena bude veden v angličtině. Pro přihlášení se do klubového e-mailového adresáře se obraťte na Vladimira Hampla (vlada@natur.cuni.cz).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (27.09.2017)

Požadavkem zápočtu je účast na třech klubech a prezentace jednoho článku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK