PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seismický průzkum - MG452P18
Anglický název: Seismic prospecting
Český název: Seismický průzkum
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1132
Garant: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Korekvizity : MG452P76
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (16.05.2013)
Hlavní principy seismických metod, vyhodnocení a interpretace.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (16.05.2013)

Mareš S. a kol., 1990, Úvod do užité geofyziky, SNTL, Praha, 677 stran.

Mussett A.E., Khan M.A., 2000, Looking into the Earth, Cambridge Univ. Press, 470 stran.

Sheriff R.E., Geldart L.P., 1995, Cambridge Univ. Press, 592 stran.

Udías A., 2000, Principles of Seismology, Cambridge Univ. Press, 475 stran.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. (25.09.2017)

1.       Teoretické základy seismických metod – malé deformace kontinua, tenzor napětí, Hookův zákon, pohybová rovnice v izotropním elastickém kontinuu, šíření seismických vln v neomezeném kontinuu

2.       Historie seismického průzkumu

3.       Seismické aparatury – seismický kanál jako lineární systém, interferenční systémy, zobrazení seismických stop, vibrační seismický zdroj, digitalizace a digitální data

4.       Základní principy geometrické seismiky – Snellův zákon

5.       Refrakční seismika – lomené vlny, refragované vlny v prostředí s nárůstem rychlosti, seismické vlastnosti geologických materiálů

6.       Systémy měření a interpretace pomocí lomených vln, základní a pokročilé metody, jejich realizace a použití

7.       Základy reflexní seismiky – kinematika odražených vln, rychlosti v metodě odražených vln, metoda společného reflexního bodu, seismická migrace – paprsková metoda a metoda difrakční sumace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK