PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seismický průzkum - MG452P41
Anglický název: Seismic prospecting
Český název: Seismický průzkum
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://moodle.natur.cuni.cz/enrol/index.php?id=129
Garant: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. (06.10.2011)
Hlavní principy seismických metod, vyhodnocení a interpretace.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. (06.10.2011)

Mareš S. a kol., 1990, Úvod do užité geofyziky, SNTL, Praha, 677 stran.

Mussett A.E., Khan M.A., 2000, Looking into the Earth, Cambridge Univ. Press, 470 stran.

Sheriff R.E., Geldart L.P., 1995, Cambridge Univ. Press, 592 stran.

Udías A., 2000, Principles of Seismology, Cambridge Univ. Press, 475 stran.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. (06.10.2011)

1. Seismika - zařazení mezi ostatní vědy o Zemi. Základní typy seismických vln a jejich charakteristiky.

2. Principy registrace seismických vln. Geometrická seismika - Fermatův princip, Snellův zákon, lom a odraz na rovinném rozhraní.

3. Útlum seismických vln, energie seismické vlny. Rychlost seismických vln v horninách.

4. Refrakční seismika: Lomená vlna, zdánlivá rychlost.

5. Prostředí s plynulým nárůstem rychlosti.

6. Metodika a realizace měření metodou lomených vln. Odečítání záznamů, pravidla korelace.

7. Metoda časového profilování (ČP a DČP). Metody průsečíku hodochron, přímkových vstřícných hodochron.

8. Metoda plus - minus. Palmerova metoda (GRP). Metoda časových polí. Metoda optimalizace zpracování více hodochron (time - term method).

9. Reflexní seismika: Odražená vlna, normal move out, vrms. Huygensův princip a difrakce, násobný odraz. Skloněné rozhraní, migrace.

10. Metodika a realizace měření. Interferenční systémy. Zdroje seismického vlnění, princip vibračních metod.

11. Metoda společného reflexního bodu. Vertikální rozlišovací schopnost metody. 3-D průzkum.

12. Reflexní seismika pro vyhledávání ložisek uhlovodíků. Statigrafická seismika. Mělká reflexe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK