PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hydrogeologie pánevních struktur - MG451P30
Anglický název: Groundwater in Sedimentary Basins
Český název: Hydrogeologie pánevních struktur
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (26.04.2011)
Předmět přednostně určený pro výuku v doktorském stupni studia Ph.D.
Popis hlavních typů pánevních struktur, režim podzemních vod sedimentárních pánví. Podzemní vody v kvartéru.
metody průzkumu, stanmovení využitelných množství, způsoby jímání vod. Regionální aspekty ochrany vod,
regionální metody výzkumu.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (09.11.2011)

Herčík F., Herrmann Z., Valečka J. Hydrogeologie české křídové pánve. Český geologický ústav Praha 1999

Syntéza české křídové pánve 1987 - pracovní nepublikované materiály

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (09.11.2011)

Předmět je zakončen ústní zkouškou, během které jsou potřebné znalosti doktoranda ověřeny ve formě vědecké rozpravy.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.09.2008)

Popis hlavních typů pánevních struktur

Režim podzemních vod sedimentárních pánví

Jakost podzemních vod sedimentárních struktur

Podzemní vody v kvartérních sedimentech

Metody regionálního výzkumu

Stanovení využitelných množství

Způsoby jímání vod

Regionální aspekty ochrany vod

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK