PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Uranová ložiska a jejich těžba - MG432P41
Anglický název: Uranium ore deposits - geology and mining
Český název: Uranová ložiska a jejich těžba
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Mgr. Ing. Jan Slezák
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (05.05.2005)
Přehled geologie ložisek uranu ve světě a u nás. Světový trh s uranem.
Sylabus -
Poslední úprava: ZACHAR (05.05.2005)

Úvod (terminologie, radioaktivita, radiochemie, radioaktivní minerály, jaderný cyklus)

Klasifikace uranových ložisek

Uranová ložiska v Evropě, Americe, Asii, Austrálii, Africe.

Metody těžby.

Světový trh s uranem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK