PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geologie a technologie nerudních surovin - MG432P03
Anglický název: Geology and technology of raw materials
Český název: Geologie a technologie nerudních surovin
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)
Přehled hlavních surovinových zdrojů, jejich současné využívání ve světě a v ČR, geneze jednotlivých typů surovin, přehled technologicky významných vlastností a hlavních nositelů. Kurs je určen pro všechny studenty navazujícího magisterského studia geologie i aplikované geologie.
Literatura
Poslední úprava: ZACHAR (03.04.2003)

Doporučená literatura:

Carr D.D., 1994. Industrial minerals and rocks. SMME, 1196 str.

Evans A.M., 1993. Ore geology and industrial minerals. Blackwell Sci. Publ., 309 str.

Kužvart M., ed., 1983 Ložiska nerudních surovin ČSR. Universita Karlova, Praha, 521 str.

Kužvart M., ed., 1992. Ložiska nerudních surovin ČR II. Universita Karlova, Praha, 631 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Požadavky k udělení zápočtu

  • účast na praktických cvičeních s vypracovanými protokoly
  • písemná semestrální práce na zvolené téma (rozsah 3-5 stran textu)

Požadavky ke zkoušce

  • udělený zápočet
  • absolvování písemného zkušebního testu (30 otázek - odpovědi buď výběr z jedné či více správných možností nebo formulace vlastní odpovědi, doba trvání testu 60 minut, hodnocení testu - max. bodové hodnocení za otázku 5 bodů, konstrukce výsledné známky: 90,00-100 % = výborně, 75,00-89,99 % = velmi dobře, 65,00-74,99 % = dobře, méně než 65,00 % = neprospěl(a))

Sylabus
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

1. Úvod do problematiky průmyslových nerostů a hornin, vymezení vůči ostatním typům nerostných surovin

2. Genetické vs. technologické (ekonomické) typy nerud, význam genetických modelů pro vyhledávání nových ložisek

3. Ložiska nerud spojená s magmatickými procesy (exotické magmatické horniny - kimberlity, karbonatity, žilná ložiska grafitu, hydrotermální ložiska nerud), metamorfními procesy (úloha orogenní vs. statické metamorfózy pro vznik ložisek nerud), zvětrávacími procesy (chemické vs. fyzikální procesy větrání, vznik lateritů, ložiska kaolinu), sedimentárními procesy (rozsypy, evapority, sedimentární baryt - ložiska SEDEX, Mississippi Valley ad.) a diagenetickými procesy (vznik zeolitů)

4. Ložiska nerud ve vazbě na deskovou tektoniku, minerogeneze variské a povariské Evropy a ČR

5. Suroviny s funkcí filtračních materiálů, sorbentů a iontoměničů

6. Chemické suroviny

7. Anorganická plniva

8. Sklářské suroviny

9. Keramické suroviny

10. Žárovzdorné materiály

11. Abrazíva, třecí materiály a maziva

12. Průmyslové nerosty a horniny pro pokročilé průmyslové aplikace ("hi-tec" materiály)

13. Ekonomika průmyslových nerostů a hornin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK