PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terénní kurz z věd o Zemi - MG431T38
Anglický název: Field course of Earth sciences
Český název: Terénní kurz z věd o Zemi
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)
Terénní kurs navazující na přednášky a cvičení týkající se geologických věd, přírodních zdrojů a nerostných surovin. V rámci 5-denní exkurse navštíví posluchači vybrané geologické lokality českého masivu a seznámí se s některými průmyslovými provozy, v nichž jsou těženy, upravovány nebo zpracovávány vybrané nerostné suroviny. Na vybraných lokalitách je dokumentována rehabilitace či rekultivace krajiny po těžbě, případně hospodaření s krajinou v místech mimořádně hodnotných fenoménů výskytu neživé přírody.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast v délce trvání celého kursu (tj. 5 dní) a předložení zápisků formou cestovní zprávy, obsahující přehledně zpracované všechny navštívené lokality v rozsahu 5 textových stran. Jedna z navštívených lokalit (nebo jeden z pozorovaných fenoménů) bude v dané zprávě popsán podrobně za použití doporučené literatury, rozsah 2-3 textové strany. Celkový rozsah předkládaného textu k zápočtu tak bude činit 7-8 textových stran.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Kurs je vhodný pro posluchače bakalářského studia oboru Hospodaření s přírodními zdroji, dále ostatních geologických oborů (případně příbuzných oborů ochrany životního prostředí) na konci 2. nebo 3. ročníku. V případě účasti studentů negeologických oborů je před účastí na kursu doporučeno absolvovat následující předměty: MG421P00 Všeobecná geologie I, MG421P01G Všeobecná geologie II, MG440P02 Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin, MG421P39 Základy petrologie sedimentárních hornin, MG432P20 Úvod do studia přírodních zdrojů, MG432P30 Obnovitelné a neobnovitelné zdroje I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK