PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Exkurze z geochemie životního prostředí - MG431T15
Anglický název: Field excursion in Evironmental Geochemistry
Český název: Exkurze z geochemie životního prostředí
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (16.03.2009)
Cílem exkurze je seznámit posluchače s vlivy člověka na přírodní prostředí pozorováním následujících fenoménů:
hnědouhelná těžba, kyselinové loužení uranu, znečištění prostředí stopovými prvky,zánik lesa, svahové pohyby, studium malého povodí, zvětrávání hnědého uhlí.

Literatura:
Mihaljevič a kol. (1999): Exkurzní průvodce z geochemie životního prostředí. - MS Přf UK, 11 str.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (26.04.2013)

Účast, libovolný literární útvar v rozsahu min. 3 normostran zabývající se řešenou problematikou, který bude odevzdaný ve stejném kalendářním roce , jakém se konala exkurze.

Účast na exkurzi je povinná pro studenty zapisující si jako předmět státní záverečné zkoušky "Geochemie životního prostředí" a "Aplikované geologické vědy a životní prostředí".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK