PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mineralogie pro negeology - MG431P95
Anglický název: Mineralogy for nongeologists
Český název: Mineralogie pro negeology
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: 48
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Vyučující: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (10.02.2015)
Základní kurs mineralogie pro posluchače, kteří nestudují v geologických studijních programech, včetně studentů učitelství Bi, Che, Ze.
Navázat lze v LS přednáškou MG431P65 Petrologie pro negeology.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (18.06.2019)

Základní:

Chvátal M.: Mineralogie pro první ročník. Krystalografie. Karolinum, Praha, 2002. (vybrané části)

Chvátal M.: Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005. (vybrané části)

 

Doporučená:

Medenbach O., Sussiecková-Fornefeldová C. (1995): Minerály. Knižní klub - Ikar, Praha. 288 s.

Priceová M., Walsh K. (2006): Horniny a minerály. Slovart, Praha. 224 s.

Němec F. (1993): Klíč k určování nerostů a hornin. SPN, Praha. 240 s.

Sejkora J., Kouřimský J. (2005): Altas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha. 375 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (18.06.2019)

Zápočet:

Aktivní účast na cvičeních.

Poznávání minerálů a základní informace o nich.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (17.06.2019)

Kurs základů mineralogie seznamující s nejdůležitějšími partiemi obecné mineralogie a se základy mineralogického systému. Ve cvičeních je důraz položen na pozorování a poznávání běžných minerálů.

 

Biodiverzita a geodiverzita, specifika poznávání složek neživé přírody. Co je minerál? Krystaly. Od krystalové symetrie ke krystalovým soustavám. Nejběžnější krystalové tvary. Reálné krystaly, nerovnoměrný vývin, srůsty krystalů.

Polymorfie a izomorfie.

Fyzikální krystalografie. Fyzikální vlastnosti jako klíč k identifikaci minerálů. 

Mineralogický systém. Nejdůležitější minerály jednotlivých skupin - hlavní identifikační znaky, vznik a výskyt, praktické využití.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK