PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná mineralogie ve forenzní oblasti - MG431P74
Anglický název: Forensic mineralogy
Český název: Aplikovaná mineralogie ve forenzní oblasti
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D. (24.06.2019)
Využití mineralogických standardních a modifikovaných identifikačních metod (- XRD, XRF, SEM-EDS, optická mikroskopie procházejícího a odraženého viditelného světla, fluorescence, CL, morfologická analýza částic, obrazová analýza, kvantitativní měření odraznosti a barev, FTIR) pro identifikace a komparace půdních vzorků, vláken a textilií, fragmentů skel, výbušnin a povýbuchových zplodin, barev a laků, otěrů kovů a dalších mikročástic.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)

Pye K., Croft, D.J.: Forensic Geoscience: Principles, Techniques and Applications. Geological Society of London. 2004. 

Pye K.: Geological and Soil Evidence: Forensic Applications. CRC Press, Boca Raton, London, New York, 2007. 

Tibbett M.,  Carter D. O.: Soil Analysis in Forensic Taphonomy: Chemical and Biological Effects of Buried Human Remains. CRC Press, Boca Raton, London, New York, 2008. 

Kotrly M., Turkova I.: New Possibilities to Analyse Non-Standard Explosives and Post Blast Residues in Forensic Practice. In Tuan Vo-Dinh; Robert A. Lieberman; Günter G. Gauglitz: Advanced Environmental, Chemical, and Biological Sensing Technologies XII, Vol. 9486. pp. 948614-1 - 948614-11. ISBN:978-1-62841-602-2, ISSN: 0277-786X, 2015. 

Kotrlý M: Analýza pedologických stop ve forenzní praxi, Kriminalistika, 47, č.2, s. 91-108, ISSN 1210-9150, 2014. 

Čechák T., Trojek T., Šefců R., Chlumská Š., Třeštíková A., Kotrlý M., Turková I.: The use of powdered bismuth in Late Gothic painting and sculpture polychromy, Journal of Cultural Heritage, 16, p. 747–752. 2015.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D. (24.06.2019)

Požadavky:

Z - pro zápočet účast na cvičení a vypracování protokolu k domácímu cvičení;

ZK - pro zkoušku závěrečná ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Marek Kotrlý, Ph.D. (24.06.2019)

Úvod do problematiky - požadavky na forenzní identifikace a komparace, představení forezní oblasti jako takové.

Metody rentgenové práškové difrakce a další rentgenové metody, mikrodifrakce, interpretace výsledků.

Metody elektronové mikroskopie, analýza obrazu, analýza částic, morfologická analýza, elektronová energiově a vlnově disperzní mikroanalýza, interpretace výsledků.

Metody optické mikroskopie viditelného záření v procházejícím a odraženém světle, fluorescence, CL, obrazová analýza, morfologická analýza částic, teorie barev, barevné prostory, kvantitativní měření odraznosti a barev, interpretace výsledků.

Další obvyklé komparační a identifikační metody - XRF, FTIR, interpretace výsledků.


Uvedené metody budou představeny na příkladech použití pro jednotlivé druhy zkoumaných objektů a ilustračních případech z praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK