PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Rudní mikroskopie - MG431P58
Anglický název: Ore microscopy
Český název: Rudní mikroskopie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (06.10.2009)
V tomto kurzu jsou posluchači seznámeni se základy mikroskopie v odraženém světle. Jsou probrány principy odrazové optiky, přípravy preparátů, určení minerálů a jejich strukturně-texturních vztahů. Hlavní důraz je kladen na osvojení rozpoznání charakteru a vztahů studovaných fází a možností její genetické interpretace.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (06.10.2009)

Kašpar P. (1988): Rudní mikroskopie. Academia. Praha. 225s.

Picot P., Johan Z. (1982): Atlas of ore minerals. Springer-Verlag. 253s., Berlin.

Spry P.G., Gedlinske B.L. (1987): Tables for determination of common opaque minerals. Econ. Geol. Tables, p. 1-10. + p. 11-51.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (27.04.2012)

1. Význam rudní mikroskopie v geologii, princip odrazového mikroskopu, trocha optické teorie. Cvičení: Seznámení s mikroskopem, seřízení, cejchování a měření velkosti.

2. Příprava preparátů: řezání, napouštění, volba nábrus / leštěný výbrus, broušení, leštění, odpověď minerálů na broušení, reliéf, brusná tvrdost, Beilbyho vrstva, chemické leštění, udržování a revitalizace nábrusů.

3. Vlastnosti minerálů v odraženém světle: odraznost, barva, bireflexe (pleochroismus), optická anizotropie, vnitřní reflexy, tvar, zonálnost, štěpnost a odlučnost, dvojčatění.

4. Textury a struktury rudních minerálů: pojmy struktura a textura, přehled používaných termínů, cesta od makro k mikro, rozlišení genetických vztahu mezi minerály, zatlačování, růstové hranice, rozpad pevného roztoku, sukcesní schéma. Cvičení: nákres makrotextury rudní žíly (Mineralogické Muzeum nebo Ložiskové sbírky).

5. Odlesky mineralogického systému: několik cvičení: prohlídka vybraných rudních i nerudních minerálů a umělých fází v odrazovém mikroskopu, základní optické vlastnosti, upozornění na texturní znaky ve vztahu k paragenezi, sestavení sukcese pro významné preparáty a parageneze

6.Kvantitativní metody rudní mikroskopie: mikrotvrdost (VHN, mikrotvrdoměr, vztah VHN/Mohs), odraznost (metoda měření, křivky odraznosti, chromatický trojúhelník, výpočet barev), diagnostická schémata pro rozlišení minerálů pomocí měření kvantitativními metodami.

Zápočet bude udělen po obhájení čistopisu nákresu makrotextury rudní žíly.

Podmínkou pro absolvování zkoušky je úspěšné mikroskopické určení minerálů, rozpoznání parageneze a sestavení sukcesního schématu pro neznámý typický preparát.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK