PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody rentgenové difrakce - MG431P55
Anglický název: X-ray diffraction methods
Český název: Metody rentgenové difrakce
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)
V pokročilém kurzu budou studenti seznámeni s teorií interakce RTG záření s hmotou, metodami sběru a zpracování difrakčních záznamů a využitím v geologických vědách.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (27.04.2012)

Modern Powder Fiffraction (1989): Post J.E. ed.

Difrakcia na polykryštalických látkách (1990): Smrčok L. ed.

Úvod do krystalografie a strukturní analýzy: http://www.xray.cz/krystalografie/

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (27.04.2012)

1. Vznik RTG záření, jeho interakce s hmotou (maloúhlový a Braggův rozptyl, fluorescence). Zdroje RTG záření. Látky krystalické, částečně krystalické a amorfní.

2. Monochromatizace záření (filtrace, monochromátory), detekční média (film, typy detektorů, CCD a ?imaging plate" záznamové systémy)

3. Monokrystalová vs. prášková difrakce - různé pohledy na tutéž látku.

4. Typy geometrického uspořádání difrakčních experimentů (Bragg-Brentan, Debye-Scherer, Guinier-DeWolf, mikrodifrakce)

5. Preparace vzorků pro práškovou difrakci, úskalí přednostní orientace.

6. Sběr dat, omezující faktory a první pohled na záznam.

7. Zpracování difrakčního záznamu (páry d, I), bližší pohled na profily difrakčních liníí (FWHM, výškové a integrální intenzity), krystalinita.

8. Krystalografické databáze: ICDD, ICSD, co obsahují, jak se v nich orientovat.

9. Kvalitativní identifikace krystalických fází (search-match), krystalografické software.

10. Indexování záznamu, výpočet mřížkových parametrů.

11. Kvantitativní a semi-kvantitativní analýza směsí: metoda vnitřního standardu, metoda korundových čísel, metoda Fialova, metoda Rietveldova, rozpočet chemické analýzy.

Během kurzu proběhne několik praktických cvičení v prostotrech RTG laboratoře. Proškolení zájemci mohou samostatně pracovat s difrakčním aparátem.

Podmínkou ukončení je úspěšné vyřešení zápočtového úkolu (zpracování RTG difrakčního záznamu) a složení zkoušky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK