PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Meteority, jejich původ a složení - MG431P40
Anglický název: Meteorites, their origin and composition
Český název: Meteority, jejich původ a složení
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (15.04.2008)

Meteority představují unikátní materiály, které dokládají historii naší sluneční soustavy. Liší se navzájem svojí strukturou,
chemickým i minerálním složením. Dělí se na nediferencované (chondrity) a diferencované (achondrity, kamenná železa a
železa). Detailní údaje o chemismu, mineralogii a stavbě potom dovolují další podrobné členění v rámci těchto základních
skupin. Mezi minerály, které se na stavbě meteoritů podílejí, se vyskytuje kromě běžných nerostů i celá řada fází z
pozemských hornin neznámých, popřípadě fází, které nacházíme na Zemi pouze vzácně. Toto specifické minerální složení
a struktura odráží specifické fyzikální a chemické podmínky, za nichž meteority vznikaly.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (26.10.2011)

Hutchison R. (2004) Meteorites: A Petrologic, Chemical and Isotopic Synthesis. Cambridge University Press.

Papike J.J. (1998) Planetary Materials. Reviews in Mineralogy. Vol. 36. MSA.

Skála R. (2008) Meteority: jejich složení a klasifikace. Minerál 2008, sešit 5.

Studentům budou dány k dispozici texty přednášek formou PDF souborů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (05.09.2019)

Znalosti v rozsahu látky přednášek a výběru ze studijní literatury. Zkouška probíhá písemnou formou (test).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (15.04.2008)

Základní terminologie, objekty sluneční soustavy, meteoritika jako věda

Asteroidy a komety jako zdroj meteoritů, meteority z Měsíce a Marsu, typologie asteroidů, odrazová spektra, možná mateřská tělesa

Klasifikace, její vývoj a problémy, minerály meteoritů, chemické charakteristiky

Slavné světové meteority, meteority v České republice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK