PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Znečištění prostředí organickými látkami - MG431P12
Anglický název: Contamination of the environment by organic substances
Český název: Znečištění prostředí organickými látkami
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (31.05.2012)
Přehled nejběžnějších organických kontaminantů a způsobů jejich likvidace. Uvádí charakteristiky polutantů, principy jejich vstupu do prostředí, šíření v horninovém, půdním a aqvatickém prostředí. Uvádí do problematiky sanačních technologií a oborů souvisejících.
Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (31.05.2012)

Informuje o nebezpečných organických sloučeninách zaváděných do prostředí činností člověka, o jejich chování v prostředí, o metodách stanovení a o metodách sanací.

navazuje na Organickou chemii a Organickou geochemii I.

Chemická charakterizace hlavních skupin polutantů - PAU, ChU, BTX, Bi, Phe

Metody stanovení uvedených látek

Geochemie hlavních skupin polutantů - PAU, ChU, BTX, Bi, Phe

Výskyt těchto látek v přírodě a jejich zavádění do prostředí člověkem

Základní postupy eliminace organických polutantů z prostředí

Postupy při snižování znečištění na kontaminovaných lokalitách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK