PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Minerály a horniny II. - MG431P104
Anglický název: Minerals and rocks II.
Český název: Minerály a horniny II.
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.
Neslučitelnost : MG431P16
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (30.05.2023)
Základní kurz zaměřený zejména na systém hornin. Je vyžadována znalost v rozsahu předmětu Minerály a horniny
I. Důraz je kladen zejména na rozeznání základních hornin a obecnou znalost jejich vzniku v kontextu geologického
prostředí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (30.05.2023)

Základní kurz zaměřený zejména na systém hornin. Je vyžadována znalost v rozsahu předmětu Minerály a horniny I. Důraz je kladen zejména na rozeznání základních hornin a obecnou znalost jejich vzniku v kontextu geologického prostředí.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.04.2023)

Základní kurz mineralogie, který poskytuje úvod do problematiky a seznamuje posluchače s nejvýznamnějšími zástupci mineralogického systému s důrazem na horninotvorné minerály.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK