PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Organická geochemie I - MG431P05A
Anglický název: Organic geochemistry I
Český název: Organická geochemie I
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Vyučující: Mgr. Adam Culka, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)
Cílem přednášky je získat ucelenou představu o procesech přeměny biomasy v globálním geochemickém cyklu, o biogeochemickém cyklu uhlíku, o vztazích mezi organickou hmotou a dalšími součástmi recentních (půdních, vodních, sedimentárních) systémů. Tato přednáška předchází přednášce následujícího semestru, který je zaměřen na organickou hmotu a uhlíkaté látky sedimentárních a metamorfovaných hornin.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (14.05.2012)

Získání základních znalostí z oblasti akumulace organické hmoty v sedimentech, půdách a rašelinách. Získání přehledu metod izolace organických sloučenin půd, sedimentů a vod. Získání přehledu o metodách analýzy chemických a strukturních parametrů těchto sloučenin

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)

Aiken G.R. et al. (1985): Humic substances in soil, sediment and water. Wiley, 692 pp.
Stevenson F. J. (1982): Humus chemistry. Genesis, composition, reactions. Wiley, 430 pp.
Thurman E.M. (1985): Organic geochemistry of natural waters. Nijhoff/Junk. 497 pp.
Perdue E.M. and Gjessing E.T. (eds.) (1990): Organic acids in aquatic ecosystems. Wiley, 345 pp.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (18.06.2019)

Biogeochemický cyklus uhlíku. Vznik života na Zemi.
Metody izolace a charakterizace přírodních organických sloučenin.
Hlavní skupiny organických sloučenin recentních ekosystémů.
Základy geochemie půd.
Organické sloučeniny půd, rašelin recentních sedimentů a půdních roztoků. Organické sloučeniny povrchových a podzemních vod.
Huminové sloučeniny, jejich složení, struktura a vznik.
Zvětrávací procesy. Labilní organické sloučeniny přírodních systémů. Nebezpečné organické sloučeniny vznikající v průběhu technologických procesů, jejich škodlivost a možnosti eliminace z prostředí

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (31.05.2012)

Základní znalosti organické chemie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK