PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci (pro geobiology) - MG422S01B
Anglický název: Seminar to bachelor's thesis
Český název: Seminář k bakalářské práci (pro geobiology)
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (29.05.2007)
zvládnutí odborné i formální stránky bakalářské práce
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (02.11.2011)

Aktuální pravidla a předpisy k bakalářské práci

Individuální dle konkrétní práce

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (18.05.2012)

Zápočet - aktivní účast na semináři, předložení části vypracované bakalářské práce

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (18.05.2012)

(1) Doporučení k výběru témy práce

(2) Formální náležitosti bakalářské práce

(3) Předpisy k ukončení bakalářského studia

(4) Prezentace části práce, diskuse a doporučení k dalšími postupu práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK