PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Popularizace přírodovědných poznatků - MG422P43
Anglický název: Popularization of scientific knowledge
Český název: Popularizace přírodovědných poznatků
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (18.05.2012)
Seznámení s různými formami popularizace přírodovědných poznatků (informační leták, nauční stezka, populární článek,
přednáška, výstava)
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (02.11.2011)

Příklady populární literatury, reklamní letáky, průvodci k náučním stezkám

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (17.05.2012)

Zápočet - popularizační projekt - popularizační článek, scénar výstavy, přednáška v rozsahu 10 minut, internetové stránky a jiné dle dohody s garantem přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. (18.05.2012)

Teoretická část:

(1) historie a význam popularizace vědy, popularizace vs. ?pseudopopularizace"; výběr, úprava a atraktivní prezentace dat

(2) krátké psané formy: informační leták; delší psané formy: populární článek, kniha

(3) ústní prezentace: přednáška, exkurze

(4) formy založené na panelech: výstava, naučná stezka

(5) netradiční formy popularizace: Geocatching...

Praktická část:

exkurze na moderně koncipovanou výstavu, naučnou stezku, práce s populární literaturou, prezentace a diskuse nad projekty studentů (návrh výstavy, naučné stezky, rukopis článku, přednáška)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK