PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Paleogeografie a biochronologie vyšších obratlovců - MG422P30
Anglický název: Paleogeography and Biochronology of the advanced Vertebrates
Český název: Paleogeografie a biochronologie vyšších obratlovců
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Oldřich Fejfar, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (03.11.2009)
Cílem kurzu je získat hlubší znalosti o rozšíření nejvyšších obratlovců na kontinentech v geologické minulosti, a jejich postupném vývoji během kenozoika.
Orientace v literatuře.

Literatura
Poslední úprava: Rudolf Trnka (03.11.2009)

Mezinárodní symposium o problémech terestrické stratigrafie:

O. Fejfar, W. D. Heinrich editors:

International Symposium Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia), Rohanov (Czechoslovakia) May 1987. - 1-449 str., IPA-IUGS Internat. geol. correl. Program 216: Bio-events, Czech Geological Survey, Prague .

Sylabus
Poslední úprava: Rudolf Trnka (03.11.2009)

A. rozšíření savců na kontinentech během kenozoika:

B. rozšíření savců v geologkické škále kenozoik, a druhy významné pro biochronologické datování suchozemských sedimentů.

Zkouška je ústní a je zaměřena na znalost vývoje a systému savců se zřetelem na fosilní doklady během kenozoika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK