PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Systematická paleontologie II - MG422P19
Anglický název: Systematic Paleontology II
Český název: Systematická paleontologie II
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
Neslučitelnost : MG422P19E
Je prerekvizitou pro: MG422P36
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (12.04.2006)
V jednotlivých blocích budou probrány skupiny bezobratlých živočichů a obratlovců včetně člověka. Důraz bude kladen na systematiku, taxonomii, evoluci, paleoekologii, metody výzkumu jednotlivých skupin a časoprostorové rozšíření v minulosti Země. Přednášky jsou doplněné cvičeními s praktickými ukážkami fosílií.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (12.04.2006)

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univerzita Karlova.

Kvaček, Z. a kol. (2000): Základy systematické paleontologie. - Univerzita Karlova.

Boardman, R.S., Cheetham, A.H., Rowell, A.J., 1987: Fossil Invertebrates. Blackwell Scientific Publ., 713 pp.

Kardong, K.V., 1995: Vertebrates.-Wm.C.Brown Publishers, Dubuque, Melbourne, Iowa, 750 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.05.2012)

Forma výuky: v zimním i v letním semestru 13 3-hodinových přednáškových bloků (v rozsahu sylabu), 13 2-hodinových praktických cvičení praktických cvičení zaměřaných na praktické ukážky fosílií ze skupin ve výše uvedených blocích.

Požadavky: účast na praktických cvičeních, písemný zkušební test nebo ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (19.05.2012)

Bude probrána morfologie, stratigrafické rozšíření, paleoekologia a možné aplikace u následujících skupin organismů:

1. Vermes

2. Mollusca

3. Arthropoda

4. Bryozoa

5. Brachiopoda

6. Echinodermata

7. Hemichordata

8. Vertebrata

9. Vývoj člověka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK