PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terénní exkurze ze sedimentární geologie - MG421T15
Anglický název: Excursion of sedimentary geology
Český název: Terénní exkurze ze sedimentární geologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (04.06.2012)
Pokročilý 5-ti denní terénní kurz seznámí studenty s procesy vedoucími k tvorbě sedimentárních hornin. Důraz je kladen na identifikaci sedimentárních struktur, geometrií těles, interpretací facií a stratigrafických rozhraní. Studenti získají praktické dovednosti týkající se popisu hornin, jejich struktur, měření paleoproudů v terénu a naučí se tyto data interpretovat ve smyslu sedimentární historie.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (04.06.2012)

osobní účast na exkurzi, předložení a ústní obhajoba poznámek, protokolů a profilů v diskusi s vyučujícím

Sylabus -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (04.06.2012)

Každý rok je exkurze zaměřena na jinou oblast, obvykle v českém masívu nebo ve střední Evropě. Program a materiály jsou ke stažení na:

http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/martinek/SedEx/

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (04.06.2012)

pro úspěšné absolvování kurzu je nutná znalost učiva základních kurzů sedimentární geologie a petrologie: Terénní cvičení z geologie a Základy petrologie sedimentárních hornin a Sedimentární geologie a/nebo Petrologie sedimentárních hornin a/nebo Geologie sedimentárních pánví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK