PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mikroskopie sedimentárních hornin - MG421C35
Anglický název: Microscopy of Sedimentary Rocks
Český název: Mikroskopie sedimentárních hornin
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: OPLUSTIL (06.05.2002)
Mikroskopická praktika jsou zaměřena na rozpoznání komponent a mikrostruktur sedimentárních hornin v procházejícím světle. Studenti se naučí precizně popisovat makro- i mikro- komponenty a struktury a interpretovat je z hlediska jejich sedimentární a diagenetické historie


Literatura -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (03.04.2006)

A.E.Adams, W.S. MacKenzie and C. Guilford (1994): Atlas of sedimentary rocks under the microscope. Longman, New York.

A.E.Adams and W.S. MacKenzie (1998): A Colour Atlas of Carbonate Sediments and Rocks Under the Microscope. Manson Publishing, London.

Peter Scholle (1979): A Color Illustrated Guide to Constituents, Textures, Cements, and Porosities of Sandstones and Associated Rocks. AAPG Memoir 28, Tulsa, Oklahoma.

Peter Scholle (1978): A Color Illustrated Guide to Carbonate Rock Constituents, Cements, and Porosities . AAPG Memoir 27, Tulsa, Oklahoma.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (19.05.2012)

požadavky k zápočtu: předložení protokolů k 18 výbrusům s popisem a interpretací

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (28.05.2007)

1. Úvod - identifikace základních typů sedimentárních hornin a jejich horninotvorných minerálů

2. Siliciklastika - modální složení, morfologie zrn, vytřídění, studium provenience - typologie křemene; sedimentární struktury - typy laminace, zvrstvení horizontální, gradační

3. Siliciklastika - porozita, kompakce, typy tmelů, tlakové rozpouštění, diagenetická prostředí

4. Karbonáty - složení (Folk 1962), struktury (Dunham 1962), mikrostruktury

5. Karbonáty - typy tmelů a diagenetická prostředí, dolomitizace, porozita, kompakce, tlakové rozpouštění

6. Fosfáty, silicity, evapority, ferolity

forma výuky:

12 2-hodinových nebo 6 4-hodinových bloků mikroskopických praktik

požadavky:

požadavky k zápočtu: předložení protokolů k 18 výbrusům s popisem a interpretací

návaznost:

kurz navazuje na Petrologii sedimentárních hornin G421P13 a Mikroskopii G440C12, jejichž úspěšné absolvování je nezbytné

cíl:

Mikroskopická praktika jsou zaměřena na rozpoznání komponent a mikrostruktur sedimentárních hornin v procházejícím světle. Studenti se naučí precizně popisovat makro- i mikro- komponenty a struktury a interpretovat je z hlediska jejich sedimentární a diagenetické historie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK