PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z fyziky - MFOE017
Anglický název: Selected parts of Physics
Český název: Vybrané kapitoly z fyziky
Zajišťuje: Matematicko-fyzikální fakulta UK (31-MFF)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 4/0, Zk [HT]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Vyučující: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D.
Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MFOE021
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (06.06.2003)
Základní kurz fyziky určený studentům oboru biologie. Důkladnějsí seznámení se základními pojmy a myšlenkami fyziky. Příklady aplikací v biologii.

Literatura
Poslední úprava: PLASEK/MFF.CUNI.CZ (24.02.2009)

D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, VUTIUM, Brno a PROMETHEUS, Praha 2001

E.Svoboda a kol.: Přehled středoškolské fyziky, PROMETHEUS, Praha 1996

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (22.09.2021)
  • Zkouška má podobu písemného testu. Část otázek je teoretických, část má podobu jednoduchých příkladů.
  • Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je zapsat se na vyhlášený termín. Osobní účast na výuce není podmínkou ale výhodou.
  • U zkoušky může mít student jedny tabulky vzorců a funkcí , kalkulačku (přístroj, nikoli ale aplikaci kalkulačky v mobilním telefonu, tabletu nebo notebooku či PC) nebo logaritmické pravítko.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (25.02.2021)

Úvod. Fyzikální teorie a její matematický model.  Vztah teorie a experimentu. Přístup fyzika při aplikacích jeho znalostí na reálné problémy.

Mechanika. Souřadné systémy. Rychlost, zrychlení. Hybnost, moment hybnosti, síla, momenst síly, moment setrvačnosti, energie kinetická a potenciální. Zákony zachování těchto veličin. Newtonův gravitační zákon. Kmitání a vlnění.

Elektřina a magnetismus. Coulombův zákon. Náboj, intenzita a elektrického a magnetického pole. Indukce, elektrický proud.

Optika. Světelná vlna a světelný paprsek, interference a difrakce. Optické přístroje, mikroskopie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK