PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemie I - MDPSCH010
Anglický název: Chemistry I
Český název: Chemie I
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/16, Zk [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (17.02.2022)
Kurz je zaměřen na probrání, popř. zopakování základních znalostí z oblasti obecné a fyzikální chemie a anorganické chemie.
Kurz probíhá prezenčně, v případě nemožnosti navštěvovat fakultu či znemožnění prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line prostředí Google Meet a Google Classroom.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (29.10.2019)

J. Vacík: Obecná chemie, SPN 1986

P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

J.Sedláček a kol.: Příklady z obecné chemie, Karolinum 2010

C.E.Housecroft et al. Anorganická chemie, VŠCHT Praha 2014

N. N. Greenwood – A. Earnshaw: Chemie prvků. Informatorium, Praha 1993

www.studiumchemie.cz

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (29.10.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast. Vlastní zkouška je kombinovaná a skládá se z písemné části (průběžný a závěrečný praktický test) a ústní zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (29.10.2019)
  • Obecná a fyzikální chemie – složení, struktura a vlastnosti chemických prvků a sloučenin, vizualizace složení a struktury částic, spektroskopické vlastnosti látek
  • Obecná a fyzikální chemie – termodynamika, chemický děj a chemická rovnováha a jejich zákonitosti
  • Anorganická chemie – periodická soustava prvků a periodický zákon v anorganické chemii, jejich projevy a důsledky
  • Anorganická chemie – s a p prvky: základní fakta a zákonitosti v jednotlivých skupinách prvků, d prvky: základní fakta a zákonitosti v jednotlivých řadách prvků
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK