PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Social Inequalities in Health - MD360P97
Anglický název: Social Inequalities in Health
Český název: Sociální nerovnosti ve zdraví
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Garant: Ivana Kulhánová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s tématem sociálních nerovností ve zdraví. Semináře budou zahrnovat teoretický rámec, sociální determinanty zdraví nebo souvislosti mezi různými rizikovými faktory a zdravotními výsledky. Čas bude věnován také metodám měření nerovností v oblasti zdraví a důsledkům v politice. V tomto kurzu bude použita mezinárodní literatura. Od studentů se očekává, že budou diskutovat o tématech v malých skupinách.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

Seznam literatury je dostupný v Moodle.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ivana Kulhánová, Ph.D. (24.05.2020)

Požadavky:

1) ústní prezentace (cca 5 - 10 min)

2) seminární práce (cca 1 000 - 1 500 slov)

3) úkoly z důvodů distanční výuky (semináře 3 a 4)

 

Během prvního semináře budou studenti seznámeni s tématy seminární práce a podrobnými informacemi.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

Sylabus je dostupný v češtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK