PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Global Population Challenges - MD360P96
Anglický název: Global Population Challenges
Český název: Globální populační výzvy
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Garant: Mgr. Tomáš Sobotka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (23.12.2019)
Cílem tohoto kurzu je zapojit studenty do učení o vybraných trendech a výzvách globální populace a diskutovat o jejich příčinách a důsledcích a různých politických reakcích. Mezi probíraná témata patří globální a evropská migrace, stárnutí populace, velmi nízká plodnost ve východní Asii a částech Evropy, nevyvážené poměry pohlaví a různé způsoby, jak vlády a společnosti řeší tyto výzvy. Seminář bude také zkoumat klíčové problémy obyvatelstva ve vybraných velkých zemích a regionech, včetně zaměřených přednášek o Číně, východní Asii, Indii, Spojených státech, Rusku a subsaharské Africe. Důraz bude kladen na propojení populačních trendů, širší socioekonomický vývoj a kulturní faktory, které ovlivňují širší populační trendy a společenské reakce na ně. Od studentů se očekává, že si přečtou vybrané příspěvky v angličtině.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

Literatura je poskytována v průběhu semestru.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

Požadavky jsou dostupné v angličtině.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

Sylabus je dostupný v angličtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK