PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tvorba didaktických úloh pro chemické soutěže (KSICHT) - MC280S27
Anglický název: Creating Didactic Tasks for Chemical Competitions (KSICHT)
Český název: Tvorba didaktických úloh pro chemické soutěže (KSICHT)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jan Hrubeš
RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
Anotace -
Během semináře se studenti seznámí s mimoškolní zájmovou činností v podobě Korespondenčního semináře inspirovaného
chemickou tematikou (KSICHT) a obdobných aktivit pro žáky středních škol.
Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí naučit rozvíjet schopnosti nadaných středoškolských žáků projevujících
zájem o chemii. Formou semináře a diskuzí se studenti seznámí se způsoby a uskalími vzdělávání nadaných žáků. Dále se
studenti aktivně zapojí do organizace korespondenčního semináře včetně vytvoření úlohy a opravení došlého řešení.
Koncepce semináře vyžaduje tvůrčí přístup studentů k tvorbě úloh a dostatečné didaktické a odborné znalosti. Seminář je
určen především studentům učitelství v magisterském stupni studia.
Literatura
http://ksicht.natur.cuni.cz
učebnice základních kurzů chemie pro vysoké školy a odborné články


Kurz probíhá prezenčně, v případě nemožnosti navštěvovat fakultu či znemožnění prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line prostředí Microsoft Teams (tým 12ouauc).
Poslední úprava: Míka Luděk, RNDr., Ph.D. (11.10.2020)
Literatura -

J. Vacík: Obecná chemie, SPN 1986

P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

J.Sedláček a kol.: Příklady z obecné chemie, Karolinum 2010

C.E.Housecroft et al. Anorganická chemie, VŠCHT Praha 2014

N. N. Greenwood – A. Earnshaw: Chemie prvků. Informatorium, Praha 1993

www.studiumchemie.cz

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na organizaci korespondenčního semináře, konkrétně vytvoření alespoň jedné úlohy a recenze alespoň 3 úloh.

Poslední úprava: Hrubeš Jan, Ing. (12.02.2020)
Sylabus -

V úvodních hodinách se studenti seznámí se stávajícími možnostmi mimoškolního vzdělávání nadaných žáků v chemii. V další části kurzu budou studenti vedeni k vypracování úlohy vhodné do korespondenčního semináře, která prochází recenzí formou ?peer-review". Úloha musí být nápaditě zpracována, důraz je kladen jak na didaktickou, tak na odbornou stránku, přičemž se předpokládá čerpání potřebných informací z odborné literatury.
Podmínky získání zápočtu: Vypracování úlohy zařazené do korespondenčního semináře a opravení došlého řešení, provedení alespoň dvou recenzí úloh ostatních autorů.
Literatura
<http://ksicht.natur.cuni.cz/>
učebnice základních kurzů chemie pro vysoké školy a odborné články

Poslední úprava: Míka Luděk, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK