PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné otázky chemického vzdělávání - MC280P74
Anglický název: General guestions of chemistry education
Český název: Obecné otázky chemického vzdělávání
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Neslučitelnost : MC280P66
Je neslučitelnost pro: MC280P66
Anotace -
Předmět pro první ročníky programu učitelství chemie je úvodním didaktickým předmětem. Věnuje se tématům, která jsou pro výuku přírodovědného předmětu typická, nebo která jsou v posledních letech aktuální. Výuka je realizována jako dvouhodinový blok přednášky a cvičení. Dále studenti průběžně připravují krátkou ukázku mikrovýstupu, který představí v závěru semestru.
Kurz probíhá prezenčně, v případě nemožnosti navštěvovat fakultu či znemožnění prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line, které vyučující dohodnou se studenty.
Poslední úprava: Stratilová Urválková Eva, RNDr., Ph.D. (17.02.2024)
Literatura -

Katolog požadavků ke společné části maturitní zkoušky z chemie. MŠMT ČR, Praha 2000.
Sbírka úloh ke společné části maturitní zkoušky z chemie. Tauris, Praha 2001.
Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a střední odborné školy. MŠMT ČR, Praha 2006-2010, 2022.
Učebnice, pracovní sešity a sbírky úloh z chemie pro gymnázia a střední odborné školy.

Čtrnáctová, H.: Učební úlohy v chemii. Karolinum, Praha 1998.
Čipera, J.: Rozpravy o didaktice chemie I. Karolinum, Praha 2000.
Čipera, J.: Rozpravy o didaktice chemie II. Karolinum, Praha 2001.

Poslední úprava: Stratilová Urválková Eva, RNDr., Ph.D. (17.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět Obecné otázky chemického vzdělávání je uzavřen zápočtem. K získání zápočtu je požadována 80% účast ve výuce, aktivita v rámci seminářů a mikrovýstup na zvolené téma.

Poslední úprava: Stratilová Urválková Eva, RNDr., Ph.D. (17.02.2024)
Sylabus -

Historie a současnost výuky chemie v ČR a v zahraničí

Výuka chemie na základních a středních školách

Učivo chemie a učebnice chemie, Výběr a uspořádání učiva 

Metody a formy výuky chemie

Prostředky pro výuku chemie

Použití didaktické techniky ve výuce chemie: stereoskopické pomůcky

Výuka biochemie názorně: vizualizace biomolekul

Chemický experiment

Přírodovědná gramotnost jako obecný přístup k výuce přírodních věd a její vazba na kurikulární dokumenty

Přínosy různých technik výuky a učení se k rozvoji přírodovědné gramotnosti (přírodovědného vzdělání)

Koncept udržitelného rozvoje v rámci formálního a neformálního vzdělávání

Poslední úprava: Stratilová Urválková Eva, RNDr., Ph.D. (17.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK