PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Počítače a internet v chemii II - MC280P65
Anglický název: Computer and Internet in Chemical Education II
Český název: Počítače a internet v chemii II
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Anotace -
Kurz je zaměřen na zvládnutí pokročilých technik práce s výpočetní technikou a software a jejich využití ve výuce chemie. Podobně jako v případě kurzu Počítače a internet v chemii I jsou přednáška i prakticky zaměřené cvičení určeny pro studenty navazujícího studia učitelských kombinací s chemií. Cílem kurzu je další zefektivnění dovedností získaných v kurzu Počítače a internet v chemii I (např. pokročilé grafické editory, pokročilá práce s interaktivní tabulí) a získání dovedností dalších, zejména se jedná o základy tvorby webových stránek a tvorbu výukového videa. Kurs je veden formou kombinace frontální výuky a vlastního praktického cvičení na počítači v poměru zhruba 1:2 + další samostatná práce doma. Podmínkou k zápisu je zvládnutí kurzu Počítače a internet v chemii I.
Kurz probíhá prezenčně, v případě nemožnosti navštěvovat fakultu či znemožnění prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line prostředí ZOOM.
Do platformy ZOOM je nutné hlásit se fakultním/univerzitním e-mailem a fakultním/univerzitním loginem!
Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (11.10.2020)
Literatura -
  • polopate.jakpsatweb.cz
  • www.w3schools.com
  • Photoshop user guide
  • www.7tutorials.com/windows-live-movie-maker
Poslední úprava: Martínek Václav, doc. RNDr., Ph.D. (25.04.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou udělení zápočtu a zkoušky je alespoň 80% účast a úspěšná hodnocená realizace zadaného projektu vytvořeného s pomocí probíraných technik. Další součástí je ústní zkouška.

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (11.11.2011)
Sylabus -

• Tvorba webových stránek - základy html, editace kaskádových stylů, rozvržení webu

• Pokročilé grafické editory, GIMP a Adobe Photoshop - vybrané funkce, pokročilé úpravy fotografií a obrázků

• Pořizování a zpracování videa - scénáře, zásady pořizování videozáznamů, volba záběru, převod záznamu do PC, zpracování v PC (střih), formáty videa

• Interaktivní tabule, pokročilé cvičení - další tipy a triky, možnosti využití ve výuce

• PC správa a upgrade - ovladače, instalace přídavných karet apod.

Poslední úprava: VACMAR/NATUR.CUNI.CZ (21.03.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK