PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika anorganické chemie - MC280P02
Anglický název: Didactics of inorganic chemistry
Český název: Didaktika anorganické chemie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MC280P63A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (21.07.2014)
Smyslem uvedených přednášek a cvičení je osvojení didaktických dovedností, které budoucím učitelům umožňují efektivně řídit proces osvojování učiva chemie.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (20.08.2014)

Greenwood,N.N.,Earnshaw,A.E. : Chemistry of the Elements. Pergamon Press Plc, Oxdord OX3 OBW, England
Čipera,J. : Rozpravy o didaktice chemie I, Karolinum,UK Praha 2000
Čipera,J. : Rozpravy o didaktice chemie II, Karolinum,UK Praha 2001
Hříbková, L.: Nadání a nadaní, Grada, Praha, 2009
Bílek, M.: ICT ve výuce chemie, Gaudeamus, Hradec Králové, 2005
Průcha, J.; Míka, J.: Distanční studium v otázkách, CSVŠ, Praha, 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (20.08.2014)

Zápočet:
• Docházka min. 70 % (cvičení)

• Úspěšné absolvování alespoň čtyř z pěti průběžných testů (min. 60 % bodů/test

• Pozitivní hodnocení všech úkolů v Moodle

 


Zkouška:
• Prezentace na vybrané téma + výstup (rozbor prezentace a výstupu/prezenčně)
• Ústní v rozsahu přednášek a cvičení + vybrané pasáže doporučené literatury

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (21.07.2014)

1. Úvod do didaktiky chemie
2. Chemie vodíku a kyslíku
3. Chemie I. A II. A skupiny PSP
4. Chemie III. A IV. A skupiny PSP
5. Chemie V. A VI. A skupiny PSP
6. Chemie VII. A VIII. A skupiny PSP
7. Chemie d-prvků 1
8. Chemie d-prvků 2
9. Vztahy mezi chemií prvků a jejich sloučenin
10. Funkce chemického experimentu ve výuce anorganické chemie
11. ICT v chemii a distanční vzdělávání
12. Chemie a nadání
13. Nové trendy v anorganické chemii a její výuce
Při přednáškách a cvičeních se využívají následující prostředky: Moodle, chemický experiment, počítačové programy, učebnice, flexibilní programy, internet, funkční gramotnost atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK