PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
4EU+ Chemistry in virtual reality - MC280C24
Anglický název: Chemistry in virtual reality
Český název: Chemie ve virtuální realitě
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 9
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ano
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ano / neomezen
Kompetence: 4EU+ Flagship 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Anotace -
Předmět se zaměřuje na názorné vysvětlení vybraných chemických principů, jevů, postupů a metod s využitím didakticky názorných a inovativních metod a forem výuky, zejména prostřednictvím virtuální reality, ale také prostřednictvím spektra kvalitních simulačních SW, skupinové výuky, projektové výuky, virtuální a praktické laboratorní výuky atd. Dále se v rámci předmětu studenti seznámí s možnostmi využití virtuální reality v chemii a příbuzných předmětech. Obsahově se předmět zaměřuje zejména na prezentaci spojitosti 3D struktury a vlastností látek (vlastnosti krystalů a obecně pevné fáze, vlastnosti biochemicky významných látek jako jsou léčiva, enzymy či DNA, vlastnosti organických látek, spektroskopické vlastnosti atd.).

Kurz bude probíhat turnusově, vzhledem k předpokládané účasti studentů z partnerských univerzit bude probíhat částečně online/hybridně v anglickém jazyce

Pro absolvování kurzu je nezbytné mít přístup k headsetům pro virtuální realitu (na PřF UK jsou k dispozici v dostatečném množství), počítači a přístupu na internet. Přístupové údaje k používanému softwaru budou účastníkům poskytnuty.

Během virtuálních cvičení, speciálně připravených podle vzdělávacích cílů, budou studenti sbírat informace a data, která budou vyžadovat jejich interpretaci, analýzu a diskusi v pracovních týmech, aby podpořili nejen své učení, ale také měkké dovednosti a kritické myšlení.
Poslední úprava: Míka Luděk, RNDr., Ph.D. (12.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Pro úspěšné splnění předmětu je vyžadována aktivní účast na kurzu a dále vytvoření úlohy, kterou budou ostatní kurzisté řešit ve virtuální realitě.

Poslední úprava: Míka Luděk, RNDr., Ph.D. (12.01.2024)
Sylabus -

1.      Principy zobrazování molekul, způsoby jejich prezentace, interpretace dat.

2.      Technické prostředky zobrazování molekul (principy a technické předpoklady fungování virtuální reality, její možnosti a limity, vizualizační, prezentační a simulační SW, ukládání chemické struktury v počítači a možnosti zobrazování)

3.      Vliv struktury vybraných látek na jejich vlastnosti, obecné principy propojení struktury a vlastností látek.  Možnosti využití virtuální reality a vhodného SW ve výuce.

4.      Analytická chemie – principy kvalitativní analýzy.

5.      Řešení vybraných úloh zaměřených na aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozích hodinách kurzu (skupinová výuka, projektová výuka, tandemová výuka, …)

 

 

 

Konkrétně se bude pracovat s programy Nanome (https://nanome.ai/), LabSim (https://nova.disfarm.unimi.it/labsim), Vega ZZ (http://vegazz.net) a dalšími, které budou v danou dobu dostupné.

 

Poslední úprava: Míka Luděk, RNDr., Ph.D. (12.01.2024)
Vstupní požadavky -

Základní znalosti v oblasti obecné chemie, chemických principů, anorganické chemie a organické chemie.Zíkladní znalost IT.

Poslední úprava: Míka Luděk, RNDr., Ph.D. (12.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK