PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé experimenty ve výuce chemie - MC280C14
Anglický název: Advanced experiments in Chemistry Teaching
Český název: Pokročilé experimenty ve výuce chemie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Anotace -
Anotace
Laboratorní kurs je určen studentům učitelských kombinací s chemií, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti provádění experimentů ve středoškolské výuce. Kurs volně navazuje na předměty Experimenty ve výuce chemie I - MC280C04, Experimenty ve výuce chemie II - MC280C05 a Experimenty ve výuce chemie s využitím přístrojů - MC280C13.
Absolventi kurzu budou schopni obohatit základní výuku chemie o netradiční experimenty, vést laboratorně zaměřené chemické kroužky, semináře a jiné volitelné předměty.

Poslední úprava: Teplý Pavel, RNDr., Ph.D. (12.01.2015)
Literatura

Gray, T.: Theo Gray's Mad Science: Experiments You Can do At Home - But Probably Shouldn't

Gray, T.: Mad Science 2: Experiments You Can Do At Home, But STILL Probably Shouldn't

Shakashiri B.Z.: Chemical Demonstrations : A Handbook for Teachers of Chemistry Vol 1-4

Rösky, H. W. et al: Chemical Curiosities

Rösky, H. W. et al: Spectacular Chemical Experiments

Poslední úprava: Teplý Pavel, RNDr., Ph.D. (12.01.2015)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné prezenční zvládnutí (důkladná příprava) všech úloh praktika. Závěrečná demonstrace 2 vybraných pokusů ve vhodné formě (vč. přípravy a likvidace).

Navržení, zpracování a odevzdání věcně i formálně správně vypracovaného protokolu (1 ks) v termínu nejpozději do 14 dnů po ukončení turnusu praktika (s důrazem na účel použití, cíl a zařazení do výuky).

 
Poslední úprava: Teplý Pavel, RNDr., Ph.D. (10.02.2020)
Sylabus -

Sylabus

  • vybavení a údržba chemické laboratoře

  • použití školních měřících systémů ve výuce
  • zvládnutí efektních pokusů
  • acidobazické reakce

  • redoxní reakce

  • luminiscence I

  • luminiscence II

  • energetické sloučeniny

  • demonstrace experimentu
Poslední úprava: Teplý Pavel, RNDr., Ph.D. (04.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK