PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Přírodní látky - MC270P83
Anglický název: Natural products
Český název: Přírodní látky
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Vyučující: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 03_2022_Sacharidy_ngl_PT.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 04_2022_Sacharidy_ngl_PT.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 05_2023_terpenoidy_H.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 06_2023_steroidy_H.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 07_Antibiotics_1.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 08_Antibiotics_2.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 1_toxic_plants_OB4.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 2_toxické houby a živočichové_OB3.pdf Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Anotace
Cyklus přednášek je věnován chemii přírodních látek pocházejících z různých zdrojů a bude veden formou přednášek s diskuzemi. Budou zde zahrnuty skupiny jedovatých látek pocházející z rostlin, hub a živočichů. Také probereme chemii lipoidních sloučenin, steroidů, peptidů, sacharidů, antibiotik a některé moderní chemické metodiky na rozhraní organické chemie a chemické biologie. Neváhejte a doražte.

Přírodní látky syllabus:

1.Úvod + toxické látky rostlinného původu (O. Baszczyňski)
2. Toxiny pocházející z hub a živočišné jedy. (O. Baszczyňski)
3-4. Chemie sacharidů (Prof. Trnka)
5-7. Chemie steroidů, terpenoidů a eicosanoidů (H. Chodounská, ÚOCHB)
8. Metody biokonjungací - click chemistry (M. Vrábel, ÚOCHB)
9. Bioaktivní peptidy (O. Baszczyňski)
10. Chemie lipidů (O. Baszczyňski)
11. Chemie a původ antibiotik (O. Baszczyňski)
12. Chemie a původ antifungálních látek (O. Baszczyňski)
13. bude upřesněno (O. Baszczyňski)
14. Zkouška (O. Baszczyňski)

V průběhu semestru může nastat přesun jednotlivých lekcí podle dostupnosti přednášejících. V případě výpadku některého přednášejícího nahradí Baszczyňski.
Poslední úprava: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (27.01.2020)
Literatura

M. Černý, T. Trnka, M. Buděšínský,  Sacharidy, vyd. ČSCh 2010. ISBN 978-80-86238-81-4

Elektronické zdroje:

budou doplňeny

Poslední úprava: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (27.01.2020)
Požadavky ke zkoušce

Referát na vybrané téma a ústní zkouška v rozsahu probraného učiva.

Poslední úprava: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (27.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK