PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biofyzikální chemie II - experimentální metody - MC260P45
Anglický název: Biophysical chemistry II - experimental methods
Český název: Biofyzikální chemie II - experimentální metody
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Třída: MALDI-TOF MS Systém
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (20.02.2019)
Tato přednáška navazuje a rozšiřuje přednášku Biofyzikální chemie I (MC260P44). Hlavní pozornost je věnována pokročilým metodám studia a interpretace struktury a funkce biopolymerů, zejména rentgenostrukturní analýze, SAXS, NMR, kryoelektronové mikroskopii, analytické ultracentrifugaci, mikrokalorimetrii, povrchové resonanci plasmonu a vybraným metodám hmotnostní spektrometrie).
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (26.06.2014)

ZÁKLADNÍ (povinná):
Kodíček, M., Karpenko, V.: Biofysikální chemie, Academia, Praha, 2000.
Prosser V. a kol.: Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha, 1989.

Studijní materiály (prezentace z přednášek) jsou dostupné v systému Moodle UK.

DOPORUČENÁ:
Bergethon, P. R.: The Physical Basis of Biochemistry, Springer Verl., 2010.
Cantor, C.R., Schimmel, P.R.: Biophysical Chemistry I-III, W.H. Freeman and Company, San Francisco 1980.
Allen, J.P.: Biophysical Chemistry, Wiley-Blackwell, 2008.
Cooper, A.: Biophysical Chemistry, The Royal Society of Chemistry, 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (31.10.2011)

Forma zkoušky: kombinovaná, první část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (nutno získat > 60% bodů), druhá část zkoušky je ústní zkoušení v rozsahu přednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (20.02.2019)

Forma zkoušky: kombinovaná, první část písemný test (nutno získat > 60% bodů), druhá část ústní zkoušení.

Sylabus přednášky:
1. Základní přehled a srovnání metod studia struktury biopolymerů.
2. Krystalizace proteinů, popis krystalu, krystalografická symetrie, krystalové soustavy, základní jednotka, asymetrická jednotka.
3. Teorie difrakce. Difrakce na jednom elektronu. Difrakce na atomu. Definice atomového rozptylového faktoru. Definice strukturního faktoru.
4. Teorie difrakce. Odvození difrakčních (Laueho) podmínek. Reciproká mřížka. Ewaldova konstrukce. Fázový problém.
5. Řešení fázového problému. Pattersonova mapa a určení polohy těžkých atomů. Principy metod MIR, SIR, SAD, MAD. Princip metody molekulového nahrazení.
6. Zpracování a analýza difrakčních dat. Stavba modelu struktury. Metody upřesňování struktury. Analýza strukturního modelu.
7. Princip NMR, 2D NMR. Měření COSY a NOESY. Princip získání strukturní informace z NMR dat.
8. Kryoelektronová mikroskopie a její využití v biofyzikální chemii proteinů.
9. Metody analytické ultracentrifugace. Metody sedimentačních rychlostí a sedimentační rovnováhy.
10. Mikrokalorimetrie. Isotermální titrační kalorimetrie a diferenční skenovací kalorimetrie.
11. Povrchová resonance plasmonu (SPR).
12. SAXS - nízkoúhlový rozptyl rentgenového záření
13. Vybrané metody MS (chemické zesítění, HDX-MS)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK