PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Numerické metody a zpracování experimentálních dat (pro chemiky) - MC260P150
Anglický název: Numerical data treatment for chemists
Český název: Numerické metody a zpracování experimentálních dat (pro chemiky)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Lucie Nová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Lucie Nová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.03.2023)
Anotace:
Vybrané numerické metody a jejich aplikace na problematiku zpracování experimentálních dat.
Všechna probíraná témata se řeší rovnou prakticky (pokud možno notebook s sebou).

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.03.2023)

Literatura:

1. Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. - Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2007

2. Vitásek E. - Numerické metody, SNTL, Praha 1987

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.03.2023)

Zápočet: formou prezentace zpracovaného praktického projektu

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.03.2023)

Sylabus:

1. Průměr, medián, směrodatná odchylka, interval spolehlivosti

2. Propagace chyb

3. Lineární regrese

4. Nelineární regrese, výběr vhodné regresní funkce, korelační matice

5. Spline smoothing, interpolace, extrapolace

6. Aproximace Taylorovou řadou, Iterativní řešení rovnic

7. Testování hypotéz

8. Numerická derivace

9. Numerická integrace

10. Časové řady, vzorkování, filtrace, korelace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK