PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do Matlab - MC260P115
Anglický název: Introduction to Matlab
Český název: Úvod do Matlab
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Miroslav Rubeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Miroslav Rubeš, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Rubeš, Ph.D. (14.06.2018)

Doporučená literatura a odkazy:
(1) Daniš, Stanislav: Základy programování v prostředí Octave a Matlab
(2) www.mathworks.com

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK