PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fotochemie a elektronová spektroskopie - MC260P05
Anglický název: Photochemistry and electron spectroscopy
Český název: Fotochemie a elektronová spektroskopie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (27.01.2003)
Cílem přednášky je, aby studenti porozuměli základním principům fotofyzikálních a fotochemických procesů a jejich vybraným aplikacím.
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (27.01.2003)

N.J. Turro: Modern Molecular Photochemistry. Benjamin, 1995.

P. Suppan: Chemistry and Light. Roy. Soc. Chem., 1994.

M. Klessinger, J. Michl: Excited States and Photochemistry of Organic Molecules. VCH, 1995.

J. Michl, V. Bonacic-Koutecký: Electronic Aspects of Organic Photochemistry. Wiley, 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. (05.12.2011)

Zkouška se skládá z části písemné a ústní.

Písemná část zahrnuje vypracování seminární práce z oblasti fotochemie

na zvolené téma (vybrané po dohodě s přednášejícím) v rozsahu 6-10 stránek (včetně citací a příp. obrázků).

Ústní část zkoušky zahrnuje dvě otázky v rámci sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: ZUSKOVA (27.01.2003)

Elektronově excitované stavy atomů a molekul: klasifikace a fyzikální charakteristiky. Fotofyzikální a fotochemické procesy. Jablonskiho diagram. Štěpení singlet-triplet. Pravidlo nekřížení, kónický průsečík. Absorpce a emise záření. Výběrová pravidla pro elektronové přechody. Nezářivé přechody. Luminiscenční procesy: senzibilace, zhášení elektronové excitace. Přenos energie: Försterův a Dexterův mechanismus. Organická a anorganická fotochemie (příklady). Multifotonové procesy, laserová fotochemie. Časově rozlišené procesy, femtochemie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK