PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z fyzikální chemie II - MC260C02M
Anglický název: Exercises of Physical Chemistry II
Český název: Cvičení z fyzikální chemie II
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Korekvizity : MC260P02M
Anotace -
Toto cvičení se nevyučuje jako samostatný předmět. Je doplňkem k předmětu Fyzikální chemie II (b) (MC260P02M) a je rozvrhován následně po jedné vyučovací hodině cvičení tohoto předmětu.
Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (08.05.2012)
Literatura

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha

J. Dvořák, R. Brdička: Základy fysikální chemie, Academia, Praha

Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (08.05.2012)
Požadavky ke zkoušce

Úprava podmínek pro akademický rok 2020/2021

Místo dvou dílčích zápočtových testů se bude psát jeden souhrnný test, na který má student/ka  jeden řádný a dva opravné pokusy. Za souhrnný test lze získat až 20 bodů. Pro získání zápočtu student/ka potřebuje minimálně 10 bodů. Forma (distanční nebo prezenční) bude záviset na epidemické situaci.

 

 

 

 

K udělení zápočtu je třeba získat 20 bodů. Body student získává za aktivní účast na cvičení (1 cvičení = 1 bod) a za výsledky ze dvou zápočtových testů. Maximální počet bodů z jednoho testu je 10. Nemá-li student po ukončení semestru potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat až 20 bodů.

Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (23.02.2021)
Sylabus -

Příklady z elektrochemie, kinetické teorie plynů a reakční kinetiky

Zadání a výsledky příkladů jsou dostupné na webové stránce

https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK