PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biotransformační enzymy v nádorové biologii - MC250P77
Anglický název: Biotransformation enzymes in tumor biology
Český název: Biotransformační enzymy v nádorové biologii
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (07.10.2020)
Hlavním cílem předmětu je uvést studenty do teoretických i praktických aspektů významu biotransformačních enzymů(především enzymy I i II fáze a transportéry) pro nádorovou biologii.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (06.03.2019)

Přednáška je založena na zásadních učebnicích a desítkách článků publikovaných ve vědecké literatuře. Prezentace se všemi literárními odkazy jsou k disposici před i po každé přednášce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. (07.10.2020)

Formou písemné zkoušky proběhne ověření znalostí v oblastech:

1. Základní charakteristiky karcinogeneze  – molekulární podstata vzniku – hlavní pojmy a aspekty karcinogeneze včetně dědičných faktorů, statistika a epidemiologie včetně rizikových faktorů

2. Biotransformační enzymy - vlastnosti biotransformačních enzymů ve vztahu ke karcinogenezi

3. Biomarkery a terapeutické cíle – základní pojmy, typy studií, personalizovaná medicína, současné internetové zdroje (databáze)

4. Zásadní metody studia v oblasti experimentální onkologie a genomiky – studium genetické a epigenetické variability, mikročipy a sekvenování nové generace, experimentální modely

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (06.03.2019)

Přednáška postihuje molekulární podstatu vztahu biotransformačních enzymů ke vzniku nádorových onemocnění, ale též možnosti jejich potenciálního využití k léčbě. Kromě všeobecně uznávaných fakt z učebnic budou prezentovány příklady experimentálních studií, klinických aplikací a jejich limitací v oblasti predikce vzniku, prognózy a predikce léčebné odpovědi nádoru na léčbu (biomarkery i nové terapeutické cíle). Přednáška má rovněž za cíl ukázat směry současného výzkumu v oblasti onkogenomiky a farmakogenomiky se speciálním ohledem na biotransformační enzymy, nové technologie a základní bioinformatické přístupy k vyhodnocení komplexních dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK