PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
V neděli 30. 1. 2022 v době mezi 9:00 a 22:00 proběhne odstávka Studijního informačního systému z důvodu upgrade databáze Oracle.
Praktikum strukturní biologie - MC250P76
Anglický název: Practical Course in Structural Biology
Český název: Praktikum strukturní biologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Václav Veverka, Ph.D.
Vyučující: Ing. Václav Veverka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: VEVERKVA (05.01.2017)
Praktikum je určeno primárně pro studenty magisterského a doktorského studia. Cílem praktika je seznámit studenty s technikami strukturní biologie (biomolekulární krystalografií a NMR spektroskopií). Praktikum je turnusové a bude probíhat na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v posledním týdnu semestru nebo prvním týdnu zkouškového období dle možností zapsaných studentů.
Před praktikem je výhodou znalost základů technik NMR a proteinové krystalografie, např. předměty Biofyzikální chemie I a II, Řešení trojrozměrné struktury makromolekul.

Pokud bude naplněna kapacita a nebude možné si praktikum zapsat, zvážíme její navýšení. Kontaktujte mě přes email: veverka@uochb.cas.cz
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura bude k dispozici na kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Václav Veverka, Ph.D. (03.06.2019)

Podmíkou udělení zápočtu je odevzdání protokolů z praktika, včetně opravy případných nedostatků, a úspěšné absolvování závěrečného testu ziskem nejméně 60ti ze 100 možných bodů.

Sylabus
Poslední úprava: VEVERKVA (29.07.2016)

Krystalografie: krystalizace proteinů v různých podmínkách, vybírání krystalů a nastavení difrakce, zpracovaní difračních dat, fitování struktury do elektronové hustoty.

NMR: příprava titrační řady ke sledování proteinové interakce, snímání dat na spektrometru, vyhodnocení vazby k proteinu, přiřazení rezonancní lavního řetězce.

Vyhodnocení strukturních dat, proteinová strukturní databáze, hledání strukturně podobných proteinů, predikce sekundární struktury, práce s programy pro zobrazování struktur biomolekul.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK