PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biologické membrány - brány do světa buňky - MC250P74
Anglický název: Biological membranes – main players in cellular physiology
Český název: Biologické membrány - brány do světa buňky
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D. (02.10.2015)
Přednáška je určena zejména studentům magisterkých a doktorských programů biochemie a biologie. Jejím cílem je podat ucelený pohled na biologické lipidové membrány jako na základní a nepostradatelné stavební prvky buněk se zdůrazněním biofyzikálních, strukturních a buněčně biologických aspektů jejích funkcí a jejich vzájemných vazeb.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D. (30.09.2015)

Přednáška vychází z následující studijních materiálů. Studentům k nim bude poskytnut přístup na první přednášce.

 

1. An Introduction to Biological Membranes, From Bilayers to Rafts

William Stillwell, 2013, Elsevier, ISBN 978-0-444-52153-8

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444521538

 

2. The Structure of Biological Membranes, Third Edition

Philip L. Yeagle, 2011, CRC Press, ISBN 9781439809570

http://www.crcnetbase.com/isbn/9781439809587

 

3. Membrane Structural Biology with Biochemical and Biophysical Foundations, 2nd Edition

Mary Luckey, Cambridge University Press, ISBN 9781107030633

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/life-sciences/molecular-biology-biochemistry-and-structural-biology/membrane-structural-biology-biochemical-and-biophysical-foundations-2nd-edition

 

4. Molecular Bilogy of the Cell

Alberts, Johnson, ... 5th edition

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D. (02.10.2015)

Znalost látky v rozsahu přednášek. Zkouška je ústní, student si vylosuje tři otázky z okruhů dle syllabu.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D. (30.09.2015)

Tematický rozvrh přednášek

1. Základní přehled vymezující téma kursu: biochemické funkce, biofyzikální vlastnosti a chemické složení buněčných membrán

2. Biosynthesa lipidů jako esenciálních složek membrán

3. Biosynthesa, funkce, klasifikace a kontrola kvality membránových proteinů. Klíčová role endoplasmatického retikula

4. Strukturní uspořádání membrán z jejich základních složek, asymetrie membrán a mechanismy deformace membrán

5. Buněčné organely eukaryotických buněk, podobnosti, odlišnosti a biochemické funkce jejich membrán

6. Homeostatické mechanismy: ER associated degradation a unfolded protein response

7. Homeostatické mechanismy: kontrola metabolismu lipidů a její vztah k funkci buněčných membrán, autofágie

8. Transport látek přes membrány a jeho klíčová úloha pro homeostasu. Chemické principy, typy transportních mechanismů, biochemicky významné příklady transportu nízkomolekulárních látek a makromolekul přes biologické membrány

9. Transport látek prostřednictvím membránových váčků (vezikul) - mechanismy a biochemické funkce

10. Úloha membrán v buněčné signalizaci - signalizační mikrodomény, signalizace lipidy

11. Biochemie přenosu nervových vzruchů

12. Metody studia struktury a dynamiky membránových proteinů a příprava struktur simulujících buněčné membrány

13. Syntéza poznatků a otevřené otázky

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D. (30.09.2015)

Zájem a nadšení. :)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK