PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terapeutické proteiny - MC250P67
Anglický název: Therapeutical proteins
Český název: Terapeutické proteiny
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Úroveň: specializační
Garant: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (24.01.2018)
Přednáška představuje problematiku terapeutických proteinů jako nové třídy biofarmaceutik, která nyní nachází stále větší uplatnění zejména při diagnostice a léčbě nádorových onemocnění, hormonálních poruch a při tvorbě rekombinantních vakcín. Zabývá se především současnými moderními metodami rekombinantní exprese takových proteinů (včetně praktických tipů) a přehledem jejich tříd dle struktury a funkce, včetně shrnutí nejnovějších poznatků o alternativních strukturních motivech vazebných proteinů. Zvláštní kapitolou jsou modifikace a konjugace terapeutických proteinů pro jejich administraci a specifické aplikace.
Zvláštní důraz je kladen na praktické příklady - každá přednáška vedle části ze základní osnovy obsahuje také část týkající se jednoho konkrétního terapeuticky používaného proteinu, včetně přehledu jeho výzkumu a vývoje a současného použití.

Lectures are delivered in Czech to Czech students. For Erasmus students the lectures are in English. Depending on the number of students enrolled the course can be arranged as lectures or in another way (colloquium, consultations).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (03.05.2012)

Biopharmaceutical benchmarks. Walsh G. Nat Biotechnol. 18 (2000): 831-833.

Biopharmaceutical benchmarks 2003. Walsh G. Nat Biotechnol. 21 (2003): 865-870.

Biopharmaceutical benchmarks 2006. Walsh G. Nat Biotechnol. 24 (2006): 769-776.

Biopharmaceutical benchmarks 2010. Walsh G. Nat Biotechnol. 28 (2010): 917-924.

Expression systems. Dyson M. R., Durocher, Y. eds. Bloxham, Scion Publishing Ltd., 2007

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (09.11.2011)

Úspěšné složení zkoušky, která sestává z písemného testu a následné ústní části (diskuze testu, doplňující otázky).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (11.05.2011)

Úvod do problematiky terapeutických proteinů: přehled přípravků na trhu v současnosti a brzké budoucnosti, postupy schvalování nových terapeutik. Moderní metody rekombinantní exprese proteinů: přehled, výběr expresního systému. Klonování s a bez použití restrikčních endonukleas. Prokaryotické expresní systémy: výhody a nevýhody, novinky a postupy. Eukaryotické expresní systémy: kvasinky, prvoci, rostlinné expresní systémy a hmyzí buňky. Produkce v savčích buněčných liniích: stabilní a tranzientní transfekce, selekce a ovlivnění výtěžku, buněčné inženýrství. Monoklonální protilátky a jejich rekombinantní fragmenty. Hormony, cytokiny a další malá terapeutika. Rekombinantní vakcíny: výhody a rizika. Nové alternativní strukturní motivy vazebných proteinů: (nejen) alternativy k protilátkám. Terapeutické modifikace proteinů: konjugace s polymery, metody depozice do pevné fáze, aspekty podání roztoků proteinů, proteinové radiokonjugáty.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (16.02.2012)

Zájem o danou problematiku:-)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK