PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biochemie rostlin - MC250P65N
Anglický název: Plant biochemistry
Český název: Biochemie rostlin
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Vyučující: RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250P65
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (13.06.2014)
Přednáška je zaměřena na biochemické dráhy specifické pro rostliny:

- Fotosyntéza (fotosystém I a II, syntéza ATP a NADPH, Calvinův cyklus, fotorespirace, C4 a CAM fotosyntéza)
- Metabolismus sacharidů (syntéza a degradace škrobu a sacharosy, syntéza polysacharidů
buněčné stěny, specifika glykolýzy a pentosového cyklu, citrátový a glyoxylátový cyklus)
- Asimilace dusíku
- Metabolismus dusíkatých látek ( aminokyseliny, zásobní proteiny, sekundární metabolity)
- Asimilace a metabolismus S, P
- Metabolismus lipidů (membránové lipidy, zásobní lipidy, izoprenoidy, steroly)
- Regulace metabolismu
- Odpovědi rostlin na stres (abiotický, biotický)
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (13.06.2014)

1. Heldt, H.-W., Piechulla, B., Heldt, F.: Plant Biochemistry, Academic Press, 4. vydání (2011)

2. Buchanan, B.B., Gruissem, W. Jones, R.L.: Biochemistry & Molecular Biology of Plants, American Society of Plant Physiologists ed. (2000)

3. Šetlík, I., Seidlová, F., Šantrůček, J., Fyziologie rostlin, učební texty Biologické fakulty Jihočeské Univerzity (1998).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (13.06.2014)

Ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (13.06.2014)

1. Rostlinná buňka, organely, buněčná stěna

2. Fotosyntéza

3. Calvinův cyklus, rostliny C3, C4 a CAM

4. Respirace, citrátový cyklus, glyoxylátový cyklus

5. Metabolismus sacharidů

6. Asimilace dusíku a syntéza aminokyselin

7. Metabolismus proteinů

8. Asimilace síry a fosfátu

9. Metabolismus lipidů

10. Sekundární metabolity

11. Signalizace, regulace

12. Stres rostlin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK